• “Wyob­raźnia jest ważniej­sza od wie­dzy, po­nieważ wie­dza jest ograniczona..”

    Albert Einstein
  • "Swoją pracę traktuję tak poważnie jak zawał."

    Quentin Tarantino
  • "In any moment of decision, the best thing you can do is the right thing, the next best thing is the wrong thing, and the worst thing you can do is nothing."

    Theodore Roosevelt

share on